Завантаження...
Меню

Кошик порожній

Сібе Шаап – 6 книжок

Повернутися на попередню сторінку
Опис

Опис

Доктор Сібе Шаап, виходець із Нідерландів, здобув економічну, соціологічну і філософську освіту. Його дисертація була присвячена проблемам тоталітарного суспільства в умовах марксизму і філософії Фрідріха Ніцше. Наразі він викладає філософію у Вільному університеті Амстердама і Карловому університеті Праги. Окрім філософської діяльності, він є головою Водного комітету Нідерландів і депутатом нідерландського парламенту.

1. Людина як міра. Вчення Ніцше про ресентимент (рос. мовою).

В понимании Ф. Ницше современный человек охвачен извечной жаждой обладания Другим. Именно потому этот Другой во всех его проявлениях становится объектом пристального внимания философа. По мнению Ницше, Ты – это более давняя и фундаментальная структура человеческого сознания, чем Я. В этом случае Другой выступает не просто как сожитель по сообществу, но как антитезис человеческого Я, наделяемый добрыми или злыми характеристиками.В философии Ницше анализ человеческого чувства неудовлетворенности жизнью является ведущей темой. С ним неразрывно связана склонность человека к поиску причин этой неудовлетворенности и, следовательно, поиску объекта для обвинения и мести ему. Человеку легко интерпретировать свершившиеся события как злой умысел Другого, в этой деятельности воображение способно рисовать воистину неописуемые картины. Они запечатлеваются в человеческой памяти и становятся первой причиной рождения чувства ресентимента. Охваченный ресентиментом, человек теряет благотворную способность забывать то, что свершилось. Ницше как никто другой глубоко анализирует этот комплекс проблем. Ресентимент как источник опасности является одной из центральных тем его философии. Эта опасность наиболее полно выражается в другом образе, сотворенном Ницше, – образе последнего человека. Ницше пытался осмыслить проявления ресентимента в последнем человеке с целью его преодоления. Ключ к этому преодолению заложен в самом названии данной книги – «человек как мера». Эта книга рассматривает самопознание как путь к обретению внутреннего равновесия, умеренности.Истинное самоосознание освобождает из плена ресентимента. А внутреннее равновесие открывает пути к равноправным взаимоотношениям с Другим.

 

2. Нездатність забувати: новий погляд Ніцше на питання про істину

Якби з-поміж багатьох питань, якими переймався Ніцше, треба було б вирізнити одне ключове, неминуче постало б щось на кшталт: чому людина так погано переносить реальність людського існування, яка дається лише один раз? Це питання, одначе, в ніцшевому способі мислення породжує до багато інших питань: яким чином можливо те, що людина почала скрізь вбачати зло, тобто певне зло, яке робить існування ще нестерпнішим? Більше того, яким чином людина дійшла висновку, що її ворожнеча з існуванням мусить мати причину? Яким чином справа доходить до того, що ця творча знахідка   має своє продовження в пошуку осоружного злочинця? Що спонукало людину до   переконання, ніби неодмінно існує якийсь винуватець становища, через яке людина не мириться з існуванням. Скільки ресентименту спалахувало через ці переконання! Які мстиві почуття  викликали вони у людини! Ворожнеча, ресентимент, злочин – ці вияви, можливо, дають деяке пояснення катастрофічних вибухів помсти, які засвідчує новітня історія?

На думку Ніцше, в основі цих вибухів лежить довга історія, історія, в якій колись було вироблено достатньо ресентименту, аби цей різновид „нелюдяності” сприймався як „нормальний”: власне, так само як і занадто людський! Філософія Ніцше не залишає ілюзії, ніби ця занадто людська історія залишалось у минулому. Це – історія людини, історія, яка ще може повторитися в багатьох формах.

Це дослідження охоплює дві теми з філософського доробку Ніцше, дві теми, які мають дати відповідь на питання про людину. Ці обидві теми тісно пов’язані одна з одною. Йдеться про „неспроможність витримувати істину” і „неспроможність забувати”. Питання   терпимого ставлення до істини стоїть у самому центрі філософії Ніцше і передує давно поставленому питанню про істину. Ніцше називає неспроможність витримувати істину, тобто брак спроможності ствердно й активно обходитися з реальністю існування, „людською рисою”.

 

3. Здійснення філософії. Філософія Адорно

«Філософія, яка здавалась вже давно подоланою, тримається за життя, оскільки момент для її втілення в дійсність був втраченим» (6:15). Цією загадковою тезою розпочинається головний твір Адорно Негативна діалектика. Впадає у вічі те, що Адорно не вважає філософію ані вже здійсненою, ані застарілою. Це суперечить марксистській ортодоксії, якою вона видається після прочитання одинадцятої тези Маркса до Фоєрбаха щодо надмірності філософії. Але початок Негативної діалектики стосується не цієї фоєрбахової тези, а марксової праці До критики гегелівської філософії права, у якій мова йде про здійснення (Verwirklichung) і зняття (Aufhebung) філософії. Намагання Марксом постулювати «зняття філософії через її здійснення», згідно з Адорно, повинно розглядатись як таке, що зазнало краху. Про цей крах, а також про його наслідки для філософії і практики, і йдеться у Негативній діалектиці. Означена тематика є також предметом цієї студії. В ній аналізується позиція, яку Адорно займає відносно філософії, а також значення цієї позиції для проекту «здійснення філософії».

 

4. Прощання із Всемогутнім. Переоцінка етичного життя

Ця книжка – наступна низці праць  нідерландського філософа С. Шаапа, що вийшли друком на українських теренах. Уже тричі автор звертався до тем, які відповідають інтелектуальним запитам сьогодення, й намагався донести свої висновки до українського загалу.  Така наполегливість у «робленні» філософії в Україні неможлива без неабиякого розуміння локального контексту та зацікавленості в ньому.  Ця праця дозволяє по-новому поглянути на виклики, що поставали й продовжують поставати перед українською духовністю.Яке місце ідея божественної всемогутності посідає у світосприйнятті нашого народу? Тут, у колисці православного християнства, цінність суспільного життя традиційно вважалася невіддільною від певної етичної основи, що її надавала релігія. Після колапсу радянської системи релігійні установи знов починають претендувати на функцію етичної організації суспільства.

 

5. Мстива отрута. Ріст невдоволення

У політичних потрясіннях сучасності збувається похмуре ніцшеве пророцтво – щораз у відомий спосіб, і щораз на новий лад. Ресентимент знов і знов «стає творчим і починає породжувати цінності». Революційні перетворення мають на меті побудову нової картини світу, або принаймні подолання старої. Однак саме в такі періоди переоцінки цінностей ри­зик поширення ресентименту виявляється чи не найбільшим. Здатність ресентименту створювати правдоподібні наративи, змушувати маси дослухатись до його носіїв, викликають до життя молоха політичного популізму. Виявляється, що ресен­тимент може мати цілі, вимагати перетворення реальності на основі власних систем моралі – агресивних, всепроникних, отруйних. Наслідком є поширення безлічі неґативних явищ, що стали предметом аналізу цієї книжки – мстивості, роман­тичних ілюзій, нацизму, терору.

6. Популистское искушение. Обратная сторона иллюзии идентичности (рос. мовою)

Эта книга – о популизме. В ней мы попытаемся вникнуть в основополагающие элементы этого движения, мотивы и амбиции его лидеров, причины лояльности сторонников. Фокусом анализа станут современные популистские движения на Западе, включая Россию. Популизм сейчас переживает период сильного подъема, в некоторых странах популисты уже захватили правительственную власть, яркой иллюстрацией чему могут послужить Соединенные Штаты Америки.

То, что популизм предлагает, может показаться комичным. Однако то, к чему он приводит, – это трагедия, дорога в бездну. Сторонники популизма становятся его главными жертвами. Подрывая институциональные основы общества, популисты забирают у человека необходимую ему защиту и ориентиры для выбора новых направлений. Комедия в том, как популизм одурачивает своих наивных сторонников. Трагедия – в том, что популизм совершает обман. Этот обман необходимо разоблачить, чтобы обуздать соблазны и запустить процесс самоочищения.

Відгуки (0)

Наразі відгуків немає.

Стань першим, хто залишить відгук для “Сібе Шаап – 6 книжок”

Схожі товари

Реймон Арон
Етапи розвитку соціологічної думки

К-ть сторінок: 688
Оправа: Тверда
Рік видання: 2004

Василь Гришко
Москва сльозам не вірить (голодомор в Україні)

К-ть сторінок: 246
Оправа: Тверда
Рік видання: 2003

Олжас Сулейменов
Мова письма

К-ть сторінок: 480
Оправа: Тверда
Рік видання: 2006

Пауло Фрейре
Формування критичної свідомості

К-ть сторінок: 176
Оправа: М'яка
Рік видання: 2003

Імануель Кант
Критика практичного розуму – останні примірники

К-ть сторінок: 240 Оправа: Тверда Рік видання: 2004

Алексіс де Токвіль
Давній порядок і революція

К-ть сторінок: 224
Оправа: М'яка
Рік видання: 2000

Йоахім Ріттер
Метафізика і політика

К-ть сторінок: 344
Оправа: Тверда
Рік видання: 2011

Брокгауз
Історія Німеччини у світлинах

К-ть сторінок: 568 Оправа: Тверда Рік видання: 2011
400,00  Немає
Вгору